Qanunvericilik
Fərdi məlumatların qorunmasının hüquqi rejimi

Fərdi məlumatların qorunmasının hüquqi rejimi

  Fərdi məlumatların qorunmasının hüquqi rejimi Azərbaycanda fərdi məlumatlar, onların qorunması, ötürülməsi, məlumat istifadəçilərinin məsuliyyəti və məlu...

Feb 12, 2021 Caspian Legal Center
Böyük Britaniya - Azərbaycan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması Sazişi

Böyük Britaniya - Azərbaycan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması Sazişi

  Böyük Britaniya - Azərbaycan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması Sazişi  Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Bir...

Dec 29, 2020 Caspian Legal Center
Baküde Hukuk Bürosu, Avukatlar ve Danışmanlık

Bakü'de Hukuk Bürosu, Avukatlar ve Danışmanlık

  BAKÜ’DE HUKUK BÜROSU, AVUKATLAR VE DANIŞMANLIK  Azerbaycanda hukuk danışmanlığı, avukatlar, Baküde hukuk büroları ile ilgili Türk vatandaşları tarafından...

Sep 22, 2020 Caspian Legal Center
Mənfəət Vergisi və gəlirdən çıxılan xərclər

Mənfəət Vergisi və gəlirdən çıxılan xərclər

    Mənfəət Vergisi və Gəlirdən Çıxılan Xərclər   Bu məqalədə Azərbaycanda mənfəət vergisi ilə bağlı əsas müddəaları xülasə şəklində diqqətinizə çatdırırıq...

Jun 15, 2020 Caspian Legal Center
Bankların iflası zamanı hüquqların müdafiəsi proseduru

Bankların iflası zamanı hüquqların müdafiəsi proseduru

  Bankların iflası zamanı hüquqların müdafiəsi proseduru: Borc və kompensasiyanın alınması üçün nələr edilməlidir?  Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı q...

May 27, 2020 Caspian Legal Center
Korporativ sosial məsuliyyət xərclərinin vergidən azadolunma meyarları

Korporativ sosial məsuliyyət xərclərinin vergidən azadolunma meyarları

 Korporativ sosial məsuliyyət xərclərinin vergidən azadolunma meyarları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 12 mart 2020-ci il tarixli Qərarı i...

May 13, 2020 Caspian Legal Center