Qanunvericilik
Vergi yoxlamaları: vergi yoxlamasından şikayət, vergi vəkili

Vergi yoxlamaları: vergi yoxlamasından şikayət, vergi vəkili

 Vergi yoxlamaları: vergi yoxlamasından şikayətlər və məhkəmə təcrübəsi 1. Vergi Yoxlamaları və vergi nəzarəti barədə ümumi məlumatlar Bu məqalədə vergi öd...

Mar 01, 2024 Caspian Legal Center
Konsaltinq şirkətləri | CLC Konsaltinq Şirkətinin Xidmətləri

Konsaltinq şirkətləri | CLC Konsaltinq Şirkətinin Xidmətləri

  Konsaltinq şirkətləri: CLC Konsaltinq Şirkətinin Xidmətləri  Konsaltinq şirkətləri adətən məsləhət xidmətləri göstərən şirkətlərdir. Azərbaycanda konsalt...

Jan 28, 2024 Caspian Legal Center
Ələt Azad İqtisadi Zonası: Biznes qeydiyyatı

Ələt Azad İqtisadi Zonası: Biznes qeydiyyatı

 Ələt Azad İqtisadi Zonası: Biznes qeydiyyatı Dünya Bankının 2021-ci il hesabatlarıda qeyd edilir ki, hazırda dünyada 147 iqtisadiyyat daxilində ən azı 5,3...

Oct 30, 2023 Caspian Legal Center
Xarici bank köçürmələri barədə rəsmi şərh

Xarici bank köçürmələri barədə rəsmi şərh

 Xarici bank köçürmələri barədə rəsmi şərh “Azərbaycan Respublikasının rezidentlərinin xarici valyutada, habelə qeyri-rezidentlərin milli və xarici valyuta...

May 15, 2023 Caspian Legal Center
Transmilli şirkətlər üçün Vergi məsələlərinə dair Məsləhətlər

Transmilli şirkətlər üçün Vergi məsələlərinə dair Məsləhətlər

 Transmilli şirkətlər üçün Vergi məsələlərinə dair Məsləhətlər CLC-nin İdarəedici Partnyoru Fərid Nəbili tərəfindən yazılan “Azərbaycandakı Vergi yeniliklə...

Dec 13, 2022 Caspian Legal Center
AZƏRBAYCANDA KRİPTOVALYUTA TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ QANUNLARI

AZƏRBAYCANDA KRİPTOVALYUTA TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ QANUNLARI

 AZƏRBAYCANDA KRİPTOVALYUTA TƏNZİMLƏNMƏSİ VƏ QANUNLARI İstənilən fiziki və ya hüquqi şəxs kriptovalyuta fəaliyyətinə başlamazdan əvvəl (blokçeyn texnologiy...

Jul 31, 2022 Caspian Legal Center