Məhkəmə mübahisələri və vəkil xidmətləri
Məhkəmə mübahisələri və vəkil xidmətləri

 

CLC məhkəmə iştirakının tələb olunduğu bütün prosessual mərhələlərdə yerli məhkəmələrdə iştirak edir. 

 

CLC mülki işlərin həll edilməsi, o cümlədən borcların alınması üçün vəkil xidmətləri və vəkil məsləhəti vasitəsilə müştərilərin maraqlarını dövlət orqanları qarşısında və məhkəmələrdə təmsil edir. İddia ərizələrinin hazırlanması və məhkəmələrdə təmsilçilik vəkil xidmətlərinin və bununla bağlı hüquq məsləhətinin əsasını təşkil edir. Ənənəvi vəkil xidmətlərindən və hüquq məsləhətxanasından fərqli olaraq CLC hüquq firması hüquqşünasları vasitəsilə komanda şəklində işi qəbul edir və ixtisaslaşma nəzərə alınmaqla mübahisənin həlli müvafiq hüquqşünaslara və peşəkar vəkillərə həvalə edilir. 

 

Biz mümkün olan hədlərdə biznesin məhkəmələrə müraciət etmədən, borclarının vaxtında və sadə qaydada alınmasını təmin edirik. Biz müştəriləri mübahisələrdə təmsil edir, konfliktlərin qarşısını alır, həll yolları təklif edir, həmçinin zərurət yaranarsa, məhkəmələrdə təmsil edirik.

 

Peşəkar vəkil məsləhəti və keyfiyyətli hüquq xidmətləri müştəri qayğısı prinsipi ilə əhatə olunduqda, nəticə hər zaman praktiki və faydalı olur. CLC hüquq xidməti belə hüquqşünas və vəkil xidmətlərini təqdim etməklə yanaşı, hər müştəriyə fərdi yanaşır və ona zəruri hüquqi yardımı göstərir. 

 

Biz nə təklif edirik

 • -  iddiaçının iddia tələbinin  və cavabdehin etiraz və mülahizələrinin hazırlanması kimi prosessual sənədləşmələrin hazırlanması;

 • - birinci və ikinci instansiya məhkəmələrində məhkəmə baxışlarında iştirak;

 •  - Ali Məhkəmədə kassasiya şikayətlərinin irəli sürülməsi;

 • - iddianın müdafiəsi və məhkəmədən öncə şifahi arqumentlər;

 • - xarici məhkəmə və arbitraj qərarlarının tanınması və icrası;

 • - Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətlərin hazırlanması və pozulmuş hüquqların qorunması ilə bağlı hüquqi məsləhətlər;

 • - yerli məhkəmə qərarlarının icrası zamanı hüquqi dəstək.

 

Arbitraj və mediasiya ilə bağlı olaraq təklif edirik:

 • - mübahisələrin mediasiya qaydasında həll edilməsi;

 • - arbitraj prosesinin başlanması;

 • - yerli və beynəlxalq arbitraj proseslərində və məhkəmələrində təmsilçilik və hüquqların qorunması;

 • - arbitr namizədlərinə və arbitraja dair maddələr barədə məsləhətlər verilməsi;

 • - baxışlarda nümayəndəlik;

 • - yekun təqdimat;

 • - arbitraj qərarının aydınlaşdırılması barədə təkliflər;

 • - arbitraj qərarının icrası;

 • - mübahisələrin həlli ilə bağlı müqavilə və anlaşmaların tərtib edilməsi, icrası zamanı hüquqi dəstək.