Vergi məsləhətləri və mühasibatlıq xidmətləri
vergi meslehetleri ucun vergi meslehetxanasi ve vergi meslehetcisi

Peşəkar vergi məsləhətləri və vergi mübahisələrinin həlli, mühasibatlıq xidmətləri və insan resursları üzrə xidmətləri bir pəncərə şəklində vahid məkanda təqdim edirik.

 

Vergi xidmətləri və Mühasibatlıq

 

Azərbaycanda son vergi qanunvericiliyi islahatları nağdsız hesablaşmaların və şəffaflığın təşviqi ilə xarakterizə olunur. Bu gün bizneslər daha yaxşı vergi planlaması və təşkilini axtarırlar ki, hazırki dəyişikliklərə uyğunlaşa bilsinlər. Xüsusilə, bir çox sahibkarlar mümkün vergi güzəştlərindən və azadolmalarından kifayət qədər məlumatlı deyillər. Biz müştərinin vergi və gömrük qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərməsini, habelə vergi və gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş güzəştlərdən faydalanmasını təmin edirik.

 

Azərbaycan  Respublikasının  Vergi  Məcəlləsi 

Azərbaycan Vergi Məcəlləsi məcəllələşdirilmiş qanun olaraq, vergitutma və vergi inzibatçılığı məsələləri ilə bağlı məsələləri əhatə edir. Vergi Məcəlləsi vergi məsələləri üzrə digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş vergiqoymaya aid məsələr üzrə üstünlüyə malikdir.

Vergi Məccəlləsinə əsasən aşağıdakı dövlət vergiləri müəyyən edilmişdir:

1. Mənfəət vergisi: ümumi qayda olaraq 20% müəyyən edilmişdir, mikro biznes üçün güzəştlər olduğundan 5% hesablanır. Qeyri-rezidentə olan ödənişlərdən ödəmə mənbəyində 10% dərəcə ilə vergi tutulur.

2. Gəlir vergisi: 14%-25%

3. Əlavə Dəyər vergisi: 18%, bəzi işlər və xidmətlər 0% dərəcə ilə bu vergiyə cəlb olunur;

4. Aksiz vergisi Azərbaycanda istehsal olunan və ya idxal olunan bəzi mallara tətbiq edilir. Bu verginin dərəcəsi dəyişəndir, belə ki, spirtli içkilər hər litri üçün 2 manat məbləğində, 1000 ədəd siqaret üçün 20 manat məbləğində aksiz vergisi tətbiq olunur.

5. Hüquqi şəxslərin Əmlak vergisi: Əmlak dəyərinin illik 1% məbləğində tətbiq olunur;

6. Topaq vergisi: Torpağın yerləşməsindən və təyinatından asılı olaraq müftəlif vergi dərəcələri tətbiq olunur. Məsələn, Bakı şəhərində yerləşən sənaye torpaqları 10.000 kv m-dək olan ərazinin hər kv.m-i üçün 10 manat məbləğində, bundan yuxarı olan ərazinin isə hər kv. m-i üçün 20 manat tətbiq edilir. Torpaq vergisi illik olaraq ödənilir.

7. Yol vergisi: Bu vergiyə Azərbaycana daxil olan və ya xaric olan avtomobillər cəlb edilir, həmçinin istehsal olunan benzin, dizel, maye qaz da bu vergiyə cəlb olunur.

8. Mədən vergisi: mədən işləri ilə bağlı müxtəlif dərəcələrdə tətbiq olunur, məsələn neft üzrə 26%, qaz isə 20% dərəcə ilə tətbiq edilir.

9. Sadələşdirilmiş vergi:  Bu vergi illik dövriyəsi 200 000 manatdan aşağı olan ƏDV qeydiyyatında olmayan kiçik həcmli bizneslərə 2% dərəcə ilə tətbiq edilir, ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən illik dövriyyəsi 200 000 -dən çox olan şirkətlərə, eləcə də tikinti sahəsində, nəqliyyat sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərə  8% dərəcəsi ilə idövriyyədən tətbiq edilir.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş son dəyişikliklər aşağıdakı cəhətdən spesifikdirlər:

 

- Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün, xüsusi ilə kiçik bizneslər üçün vergi güzəştləri müəyyən edilmir;

- Bəzi vergi dərəcələrinin aşağı salınmış;

- Qeyri-neft sektorunda işçilərin gəlirlərinə tətbiq olunan vergilərin ləğv edilmiş və ya azaldılmış;

- Vergi prosedurları və vergi auditləri üçün müəyyən aşkarlıq və aydınlaşdırılmalar aparılmışdır.

1 Yanvar 2019-cu iil tarixindən qüvvədə olan  Vergilər Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərin tam mətni ilə bu linkdən tanış ola bilərsiniz. 1 Yanvar 2020-ci ildən qüvvəyə minən vergi qanunvericiliyi tənzimləməsi (Vergi Məcəlləsinə dəyişiklərin əsas xülasəsi) ilə tanış olmaq üçün məqaləmizi buradan oxuya bilərsiniz. 

1 Yanvar 2024-cü ildən qüvvəyə minən vergi qanunvericiliyi tənzimləməsi (Vergi Məcəlləsinə dəyişiklərin əsas xülasəsi) ilə tanış olmaq üçün Vergi Məcəlləsi 2024 Dəyişiklikləri məqaləsini oxuya bilərsiniz. 

Ələt Azad İqtisadi Zonası məqaləmiz spesific olaraq Ələt Azad İqtisadi Zonasında vergi tənzimləməsi, biznesin qurulması və digər əlaqəli tənzimləmələr barədə ətraflı məlumat təqdim edir. 

Azərbaycanda  vergi  xidmətləri

 

Biz Şirkət olaraq, təmin edirik ki, sahibkarlar vergi və gömrük tənzimləmələrinə uyğun fəaliyyət göstərisinlər, vergi və gömrük sahəsində olan güzəştlərdən faydalansınlar. Azərbaycanda idxan və ixrac əməliyyatları ciddi şəkildə Gömrük Məcəlləsi ilə tənzimlənir və sahibkarların sadəcə vergi və gömrük sahəsində hüquqi məsləhətlər deyil, praktiki məsləhətlərin də alınmasına ehtiyac yaranır.

CLC-nin vergi hüquqsünasları və ekspertləri Azərbaycanda beynəlxalq vergitutma (ikiqat vergiqoyma, transfer qiymətləri) və vergi xidmətləri göstərirlər. Mühasiblər və vergi məsləhətçilərinin də dəstəyi ilə, komandamız istər beynəlxalq biznes münasibətlərində iştirak edən yerli sahibkarlara, istərsə də Bakıda fəaliyyət göstərən müxtəlif ölkələrdə fəaliyyəti olan bizneslərə tam vergi və mühasibatlıq xidmətləri göstərir.

 

Mühasibatlıq xidmətləri  və  insan resursları üzrə xidmətlər:

 

Müştərilərimiz əsasən beynəlxalq korporasiyaların yerli bölmələri olub, Bakıda mühasibatlıq xidmətlərini tam "outsource" şəklində bizə həvalə edən əcnəbi şirkətləri və yerli hüquqi şəxslərdir. Bir sıra hallarda, müştərimiz tərəfindən mühasibatlıq daxili resursları ilə aparılır, bizim mütəxəssislər isə təsdiq və yoxlama ilə vergi bəyannamələri təqdim edilir. Digər format isə mühasibatlığın və vergi uçotunun qurulması, habelə ayrı-ayrı məqamların yoxlanılması və spesifik məsləhətlərin verilməsidir. Ümumi olaraq xidmətlərimizə daxildir:

- Xüsusi proqramlar vasitəsi ilə və maliyyə hesabatları tələblərinə uyğun olaraq, tam mühasibatlıq xidmətlərinin göstərilməsi;

- Əmək haqqı hesablanması, işəgötürmə, əmək haqqıların ödənilməsi, işçilərin qeydiyyatı;

- əmək müqavilələri, işçilərin qeydiyyatı, əmək müqavilələrinin ləğv edilməsi, kardlarla bağlı sənədləşmələr kimi  (xəstəlik məzuniyyəti, növbəti məzuniyyətlər, ezamiyyət xərcləri, və digər əlaqəli sənədlər) insan resursları xidmətləri;

- vergi, DSMF, statistik hesabatların verilməsi və əməliyyatlar üzrə qeydlərin aparılması;

- müştərilərin banklar qarşısında təmsil edilməsi, bankla müştəri arasında əlaqələndirici şəxsin təyin edilməsi, banklarla bağlı anlaşılmazlıqların həlli;

 - digər mühasibatlıq və vergi uçotuna, əmək haqlarının hesablanmasına dair xidmətlər.

 

Mühasibat xidmətlərinin təşkili zamanı üstünlük veririk:

 

- Qanunvericiliyə tam əməl etmə;

-Mühasibat uçotuna və beynəlxalq mühasibatlıq standartlarına əməl etmə;

-Mühasibatlıq xidmətlərinin şirkətin maraqları baxımından optimal təşkili;

-Mühasibat uçotunun qurulmasında vergi məsləhətlərindən faydalanma (xərclərin optimallaşdırılması)

-Şirkət daxilində şəffaf mühasibatlıq və maliyyə sisteminin qurulması.

 

Vergi məsləhətçiləri tərəfindən Azərbaycanda peşəkar vergi məsləhətləri

 

Vergilər Nazirliyində Vergi Qanunvericiliyinin Təkmilləşdirilməsi sahəsində aparıcı praktiki təcrübəyə malik olan kollektivimiz vergitutma məsələlərində geniş təcrübəyə malikdir. İkiqat vergitutma və transfer qiymətləri qaydaları da daxil olmaqla geniş beynəlxalq vergi tətbiqetmə təcrübəmiz vardır. Beynəlxalq Vəkillər Assosiasiyası tərəfindən Azərbaycandan vergi sahəsində Vergi Reportyoru olaraq təyin edilmiş heyətimizlə, müştərilərimizə daim vergi yeniliklərini təqdim edir və ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübələri nəzərə alaraq, qanunvericiliyə dəyişikliklər təklif edirik.

 

Biz aşağıdakı vergi xidmətlərini təqdim edirik:

 

- vergi məsləhətləri və planlaması;

- vergilərin planlanması, restruktizasiyası və optimallaşdırılması (artıq vergi xərclərinin aradan qaldırılması);

- İqtisadi və yurisdiksiya üzrə ikiqat vergitutmanın qarşısının da alınması, ikiqat vergiqoyma məsələləri üzrə müqavilələrindən irəli gələn məsələlər üzrə ödənilmiş vergilərin geri qaytarıılması da daxil olmaqla İkili vergitutma məsələlərində vergi məsləhətləri;

-  Azərbaycanda ödəmə mənbəyində tutulan vergilər ilə bağlı məsləhətləşmələr;

-  Rezident və qeyri-rezidentlər üçün ƏDV məsləhətləri;

-  Azərbaycanda olan beynəlxalq şirkətlər, eləcə də digər dövlətlərdə biznes təsisləri olan yerli şirkətlərə transfer qiymətləri ilə məsləhətlərin verilməsi;

- Dövlət və yerli orqanlarla danışıqlar yolu ilə vergi və digər güzəştlərin əldə edilməsi;

- Vergi məsələləri və biznes əməliyyatları üzrə yaranacaq vergi öhdəlikləri və tənzimləmələri barədə hüquqi rəylərin verilməsi;

- Şirkətin vergi uyğunluğunun auditinin həyata keçirilməsi və məsləhətlər;

- Çoxtərəfli və müxtəlif ölkələrdə əməliyyatları nəzərdə tutan, mücərrəd biznes əməliyyatları və vergi məsələləri üzrə vergi-hüquq həllərinin verilməsi.