Vergi məsləhətləri və mühasibatlıq xidmətləri
Vergi məsləhətləri və mühasibatlıq xidmətləri

Azərbaycanda son vergi qanunvericiliyi islahatları nağdsız hesablaşmaların və şəffaflığın təşviqi ilə xarakterizə olunur. Bu gün bizneslər daha yaxşı vergi planlaması və təşkilini axtarırlar ki, hazırki dəyişikliklərə uyğunlaşa bilsinlər.  Xüsusilə bir çox sahibkarlar mümkün vergi güzəştlərindən və azadolmalarından kifayət qədər məlumatlı deyillər.

Biz müştərinin vergi və gömrük qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərməsini, habelə vergi və gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş güzəştlərdən faydalanmasını təmin edirik. 

Vergi məsləhətçiləri və mühasiblərdən ibarət Vergi və Mühasibatlıq Xidməti bölməmiz vergi məsləhətləri və mühasibatlıq xidmətlərini uğurla həyata keçirir. Vergilər üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünasların dəstəyi ilə həyata keçirilən mühasibat xidmətləri potensial uyğunsuzluq və vergi mübahisələrinin qarşısını almaqda effektiv nəticə verir. 

Vergi və Mühasibatlıq Xidmətləri

CLC-in vergi məsləhətləri xidmətləri əməliyyatlar və vergi hüququ üzrə planlamanı, həmçinin vergi ixtilaflarını və mübahisələrini əhatə edir. Bizim fəaliyyət göstərdiyimiz sahələr və xidmətlərə aiddir:

- vergilərin planlanması, restruktizasiyası və optimallaşdırılması (artıq vergi xərclərinin aradan qaldırılması)

 - mühasibatlıq uçotunun və vergi uçotunun müasir standartlara uyğun qurulması

- mühasibatlıq xidmətləri, daxili sənədləşmənin təşkili, dövlət orqanlarına hesabatların verilməsi

- vergi bəyannamələrinin verilməsi və vergi yoxlamaları zamanı vergi hüququ üzrə xidmətlər

- ianə, sponsorluq və investisiya qoyuluşu zamanı xüsusi vergitutma rejiminin əldə edilməsi

- dövlət və yerli orqanlarla danışıqlar yolu ilə vergi güzəştlərinin və təşviqlərinin əldə edilməsi

- əməliyyatların vergitutma nəticələri və digər vergi məsələləri üzrə rəylərin yazılması

- şirkətin vergi uyğunluğu vəziyyətinin yoxlanılması və məsləhətlərin verilməsi

- vergi mübahisələri və məhkəmə işləri