Məqalələr
Şirkətin ləğv edilməsi qaydası

Şirkətin ləğv edilməsi qaydası

  Şirkətin ləğv edilməsi qaydası Azərbaycan bazarına daxil olmaq və hüquqi şəxs təsis etmək nisbətən asandır. Lakin müəssisələr bir sıra hallarda: layihəni...

Aug 12, 2021 Caspian Legal Center
Konsaltinq şirkətləri: konsaltinq şirkətlərinin xidmətləri. Azərbaycan konsaltinq şirkətləri və konsaltinq xidmətləri. Bizə yaza və ya zəng edə bilərsiniz!

Konsaltinq şirkətləri: konsaltinq şirkətlərinin xidmətləri

  Konsaltinq şirkətləri: konsaltinq şirkətlərinin xidmətləri Konsaltinq şirkətləri adətən məsləhət xidmətləri göstərən şirkətlərdir. Azərbaycanda konsaltin...

Mar 16, 2021 Caspian Legal Center
Fərdi məlumatların qorunmasının hüquqi rejimi. Fərdi məlumatların qorunmas haqqında qanunvericilik və hüquqi məsləhət üçün bizə müraciət edə bilərsiniz.

Fərdi məlumatların qorunmasının hüquqi rejimi

  Fərdi məlumatların qorunmasının hüquqi rejimi Azərbaycanda fərdi məlumatlar, onların qorunması, ötürülməsi, məlumat istifadəçilərinin məsuliyyəti və məlu...

Feb 12, 2021 Caspian Legal Center
Böyük Britaniya - Azərbaycan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması Sazişi.  İkiqat vergitutmanın inzibatçılıq qaydaları və tətbiqi. Birləşmiş Krallıq (İngiltərə) və Azərbaycan arasında bağlanılmış ikiqat vergitutma sazişi və onun tətbiqi ilə bağlı bizimlə əlaqə saxlayın. İkiqat vergitutmanın inzibatçılıq qaydaları və tətbiqi.

Böyük Britaniya - Azərbaycan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması Sazişi

  Böyük Britaniya - Azərbaycan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması Sazişi  Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Bir...

Dec 29, 2020 Caspian Legal Center
Bakü hukuk bürosu, Azerbaycan avukatları, Azerbaycanda hukuk danıışmanlığı ile ilgili sorularınız varsa, Baküde avukat ve hukuk danışmanlığı hizmetlerine ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçe bilirsiniz!

Bakü'de Hukuk Bürosu, Avukatlar ve Danışmanlık

  BAKÜ’DE HUKUK BÜROSU, AVUKATLAR VE DANIŞMANLIK  Azerbaycanda hukuk danışmanlığı, avukatlar, Baküde hukuk büroları ile ilgili Türk vatandaşları tarafından...

Sep 22, 2020 Caspian Legal Center
Mənfəət Vergisi və gəlirdən çıxılan xərclər. Mənfəət vergisi bəyannəmələrinin təqdim edilməsi. Sadələşdirilmiş vergi sistemi. Mənfəət vergisi, korporativ vergilərlər bağlı suallarınız və xidmət istəkləriniz varsa, bizimlə əlaqə saxlayın!

Mənfəət Vergisi və gəlirdən çıxılan xərclər

    Mənfəət Vergisi və Gəlirdən Çıxılan Xərclər   Bu məqalədə Azərbaycanda mənfəət vergisi ilə bağlı əsas müddəaları xülasə şəklində diqqətinizə çatdırırıq...

Jun 15, 2020 Caspian Legal Center