Əqli mülkiyyət hüquqları
Əqli mülkiyyət hüquqları

Biz biznesin əqli mülkiyət hüquqlarının Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata alınmasını və qorunmasını təmin edirik. Biz əsasən aşağıdakı xidmətlərin göstərilməsinə istiqamətlənmişik:

  • Patent, əmtəə nişanları və müəlliflik hüquqlarının qorunması üçün müvafiq sənədləşmənin aparılması
  • Müştərinin digər müəlliflərin əqli mülkiyyət hüquqlarını pozmamasının təmin edilməsi üçün hüquqi auditin həyata keçirilməsi
  • Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması üçün müqavilələrin tərtib edilməsi və təhlili
  • əmtəə nişanlarının mövcudluğu üzrə axtarış, əmtəə nişanlarının, patentlərin qeydiyyatı, qeydiyyatdan şikayət verilməsi
  • əmtəə nişanlarının əldə edilməsi üzrə razılaşmalar
  • əqli mükiyyət üzrə mübahisələr