Korporativ və iflas hüququ

CLC Korporativ hüquq xidmətləri

Korporativ hüquqşünaslarımız Azərbaycanda korporativ və şirkət hüququ sahəsində geniş təcrübəyə malik olan nadir heyətdir. Korporativ hüquq xidmətlərimiz çox-çeşidli və hərtərəflidir. Yəni müxtəlif sənaye sahələrinə, biznes tələblərinə və səhmdar maraqlarına uyğun korporativ və şirkət hüququ xidmətlər təklif edirik.

Korporativ hüquq xidmətlərimizin hərtərəfli olması isə yalnız korporativ və şirkət hüququ baxımından məsələyə yanaşmaqdan əlavə olaraq, bu sahədə mövcud müasir beynəlxalq yanaşmaların tətbiqi, habelə vergi və xərclərin göstərilən xidmətlər zamanı nəzərə alınmasını ehtiva edir. 

CLC vergi hüquqşünasları və vergi məsləhətçiləri irəli sürülmüş həllərin vergitutma baxımından təhlilini həyata keçirir və ən optimal üsulların seçimində iştirak edir. 

Azərbaycanda şirkətlərin qeydiyyatı 

Azərbaycanda son illərdə hüquqi şəxslərin yaradılması sahəsində qanunvericilikdə inkişaf sahibkarlıq mühitini biznesə başlamaq üçün cəlbedici etmişdir. 2018-ci il Dünya Bankının Doing Business hesabatına görə, Azərbaycan biznesə start verilməsi kateqoriyasında dünyada ilk 20 ölkə arasında yer almışdır. Halbuki biznesin yaradılması və həyata keçirilməsində peşakar məsləhətləşmələr olmadan təsadüfi qərarların verilməsi gələcəkdə potensial problemlərin baş verməsinə səbəb ola bilər. Bu səbəbdən, başlanğıc üçün daha əlverişli təşkilati -hüquqi formanın və sonda əmlakın idarə edilməsinin daha yaxşı formasının seçilməsi ən ümdə məsələlərdən olmuşdur ki, bu da xərclərin azaldılmasının mümkün ən yaxşı hüquqi yolunun seçilməsini tələb edir.

Dünya Bankının "Doing Business Azerbaijan" hesabatlarının hazırlanmasında dəvət etdiyi yardımçı hüquq firmalarından biri olan Caspian Legal Center Azərbaycanda şirkətlərin açılması, biznesin qurulması, habelə müştəri üçün ən uyğun təşkilati-hüquqi formanın seçilməsi (MMC, Səhmdar cəmiyyət, filial və ya nümayəndəlik) sahəsində unikal təcrübəyə malikdir. Biz biznes planları, mənfəət gözləntilərini, şirkətin təşkilati strukturunu diqqətlə nəzərə alaraq hər müştərinin prioritetlərinə ayrı-ayrılıqda baxırıq və vergi baxımından optimallaşdırılmış, praktik və eyni zamanda müştərinin biznes ehtiyacları üçün uyğun olan şirkət formasını seçmək üçün tövsiyə veririk.

Biz təsis sənədlərinin, şirkətin stukturunun, daxili korporativ siyasətlərin / qaydaların yerində olmasını, qanunvericiliyin tələblərinə cavab verməsini və biznes sahibinin və biznesin maraqlarına uyğun olmasını təmin edirik.

CLC şirkətin təsis sənədləşmələrinin, standart müqavilə şərtlərinin, uyğunluq siyəsətinin hazırlanmasında peşəkar dəstək daxil olmaqla, müxtəlif ölçülü şirkətlərin, yaradılmasından ləğv olunmasını qədər bütün xidmətləri, o cümlədən Azərbaycanda nümayəndəlik və filialların yaradılmasını üzrə məsləhətlər verir və zəruri xidmətləri təmin edir. CLC komandası istər şirkətlərin, istərsə də onların kreditorlarının maraqlarını nəzərə almaqla Azərbaycanda hüquqi şəxslərin ləğv edilməsi, müflisləşmə və iflas halları üzrə praktik təcrübəyə malikdir. 

Müştərilər bizə hüquqi ünvan (virtual ünvan) tapılması xidmətinin göstərilməsi, korporativ bank hesablarının açılması (online bankçılıq vasitələri), Azərbaycanda yaradılacaq hüquqi şəxsin formasının seçilməsi üzrə məsləhərtlərin verilməsi istiqamətində tam hüquqi dəstək göstərilməklə qısa zamanda hüquqi şəxslərin yaradılması xidmətlərinin göstərilməsi üçün müraciətlər edir. Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən Azərbaycanda əcnəbi şəxsin hüquqi şəxs yaratması üçün yalnız pasportu tələb olunur. CLC Azərbaycanda hüquqi şəxsis təsis edilməsi, bank hesabının açılması üçün zəruri olan bütün təsis sənədlərini təsisçi üçün hazırlayır. 

Korporativ/müflisləşmə hüquq xidmətlərimizə daxildir:

- Azərbaycanda şirkətlərin qeydiyyatı, digər hüquqi şəxslərin yaradılması, fiziki şəxslər həmçinin hüquqi şəxslər üçün bank hesablarının açılması

- şirkətin nizamnaməsinin (təsis sənədlərinin) və daxili qaydalarının hazırlanması

- nümayəndəlik və filialların yaradılması

- etik və uyğunluq qaydalarının hazırlanması, tətbiqi və yenidən işlənməsi

- işçilər və direktorlar üçün əmək müqavilələrinin tərtibi

- Azərbaycanda olan şirkətin vergi və hüquqi ekspertizası (due diligence)

- hüquqi şəxsin birləşmə, qoşulma, bölünmələr  və ayrılma şəklində yenidən təşkili

- Azərbaycanda hüquqi şəxslərin ləğv edilməsi, müflisləşmə və iflas proseslərinin təhlili və bu sahədə məsləhətlər, bu proseslərdə hüquqi şəxslərin və onların payçılarının təmsil edilməsi  

- hüquqi şəxslərin kreditorlarının və ya debitorlarının hüquqlarının müdafiəsi və qanuni maraqlarının qorunması üçün iflas hallarında və ləğvetmə proseslərinə uyğun ümumi hüquqi məsləhətlərin verilməsi

- müflisləşmə zamanı əmlakın idarə edilməsi

- paylar üzrə əməliyyatlar, payçılar arasında olan razılaşmaları, investisiya razılaşmaları, Azərbaycanda və ya xaricdə birgə saviblarlıq fəaliyyətinə dair razılaşmaların hazırlanması və bu hallar üzrə vergi və hüquq məsləhətləri

- müflisləşmə ilə əlaqədar restruktrizasiya və sağlamlaşdırma

- likvidasiya və ləğvetmə