Müqavilələlərin Hazırlanması, Müqavilələrin Tərtibi və Təhlili
muqavilelerin tertibi ve muqavilelerin hazirlanmasi sahesinde butun melumatlar

Müxtəlif xarakterli yerli və beynəlxlaq elementli sahibkarlıq müqavilələrin hazırlanması, rəylərin verilməsi və müqavilə risklərinin aradan qaldırılması məsləhətləri. Müqavilələrin tərtibinin peşəkar formada olmasının üstünlükləri.

Azərbaycanın post-neft siyasəti ölkə iqtisadiyyatında biznes mühitinin liberallaşdırılmasına və beynəlxalq ticarətin açıqlığına yönəlmiş yeni çağırışlar və təşəbbüslər erası açmışdır. Bugün sahibkarlıq mühiti əsasən xarici investisiyalara cəlbediciliyi və biznesin həyata keçirilməsi üçün saysız əlverişliliyi ilə xarakterizə olunur. İnkişaf edən şaxəli beynəlxalq biznes mühiti daha tələbkar danışıqlar və müqavilə bacarıqları tələb edir. Bu baxımdan prefessional qaydada müqavilələrin tərtibi labüddür.
 

Azərbaycanın kommersiya və müqavilələr hüququ

Azərbaycan hüquq sistemi Sovet İttifaqından miras qalan qitə hüquq sisteminə əsaslanır. Buna görə də kontinental müqavilə hüququnun bütün əsas elementləri Azərbaycanda mövcuddur. Ümumi hüquq sistemindən fərqli olaraq, kontinental hüquq sistemi presedent hüququna əsaslanmır, burada yalnız Konstitusiya Məhkəməsinin presedentləri hüquqi qüvvəyə malik olur. Bundan əlavə, əksər qitə hüquq sistemlərində olduğu kimi, müqaviləyə qədər olan mərhələ Azərbaycan müqavilələr hüququnun məcburi elementi deyildir.
 

Müqavilələrin hazırlanması zamanı hər bir müqavilə (ticarət sövdələşməsi), ümumilikdə və konkret müqavilə növləri üçün məcburi qaydalar və müddəaları özündə cəmləşdirən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq tərtib edilməlidir. Bu, Azərbaycan müqavilə qanununun müqavilə azadlığı prinsipini ləğv etdiyini bildirmir, əksinə tərəflərin razılığının mətninə əlavə olunur və məcburi şərt və şərtləri nəzərdə tutduğu hallarda tərəflər arasında olan razılaşmadan üstün olur.
 

CLC müqavilələr sahəsində  hüquqşünasları beynəlxalq müqavilələrin hazırlanması ilə yanaşı, müvafiq sahədə beynəlxalq təhsil almış və təcrübəyə malikdirlər, eləcə də yerli tərflərlə, dövlət orqanları və məhkəmələrlə də işləmək təcrübəsinə malikdirlər. Üstəlik, hüquqşünaslarımız tikinti, qonaqlama, şirkətin idarə edilməsi, idxal və ixrac müqavilələri, ticarət müqavilələri, INCOTERMS, kredit müqavilələri, investisiya və ortaq müəssisə müqavilələri, səhmdar müqavilələri, İT və əqli mülkiyyət hüquqları, lisenziya müqaviləsi və istehsal sənayesində müxtəlif müqavilələrin hazırlanması üzrə təcrübəyə malikdirlər.
 

Azərbaycanda və ya xaricdə müştərək müəssisə və ya ortaqlıqlar yaratmaqla birgə müəssisə müqavilələri tərtib etməyi planlaşdıran beynəlxalq şirkətlər danışıqlara başlamazdan əvvəl müqavilələrin tərtibi üçün məsləhət almalıdırlar. Xarici tərəflərin də iştirak etdiyi birgə müəssisə layihələrinin əksəriyyəti yerli qaydalara və şərtlərə əhəmiyyət verilməməsi və ya xərclərin səhv hesablanması, eləcə də peşəkar dəstəyin olmaması səbəbindən müəyyən çətinliklərlə üzləşir. Birgə müəssisə haqqında saziş (təsis müqaviləsi) və ya Azərbaycanda birgə müəssisə yaratmaq niyyətində olan tərəflər əmlak və ya pul şəklində yatırım edə, vəsaitləri sərbəst olaraq Azərbaycana və Azərbaycandan köçürə, mənfəət (dividend) və xərc bölgüsü barədə razılığa gələ, idarəetməni təşkil edə bilərlər.
 

Müqavilə hüququ və müqavilələrin hazırlanması üzrə xidmətlərimiz

Bizim müqavilə hüququ üzrə hüquqşünaslarımız  müştəriləri beynəlxalq biznes müqavilələrinin bütün sahələrində və malların və xidmətlərin satışı və distribütorluğu sahəsində (təyyarə və kənd təsərüffatı texnikaları daxil olmaqla böyük məbləğli mallar), ticarət fəaliyyətində, lisenziyalaşdırma işləri, korporativ vergilər, xarici investisiya məsələləri və digər müxtəlif kommersiya danışıqlarında təmsil edirlər. Bu proseslərin sürətləndirilməsi üçün müxtəlif ssenarilərə uyğun olaraq, biz müştərilərimizi daşınmaz əmlak brokerləri, HR menecerlər, xarici viza işləri üzrə peşəkarlar və digər vasitələrlə xidmət edirlər.
 

Bizim kommersiya və müqavilə hüququ üzrə hüquqşünaslarımız müştərilərimizi aşağıdakı əməliyyatlar üzrə təmsil edirlər:

- niyyət məktublarının, məxfilik və məlumatların qorunması haqda razılaşma müqavilələrinin tərtibi;

- birgə müəssisə və konsorsium razılaşmalarının;

- səhmdarlar arasında (təsis müqaviləsi) və səhmlərin transferi (satılması və ya özgəninkiləşdirilməsi) ilə bağlı müqavilələr;

- malların beynəlxalq alqı-satqısının, beynəlxalq xidmətlərin, BOT razılaşmalarının,

partnyorluq, distribütorluq, vasitəçilik və satış nümayəndəliyi razılaşma müqavilələrinin hazırlanması, texnologiyanın ötürülməsi və lisenziya razılaşmaları üzrə məsləhətlərin verilməsi;

 - xarici ölkələrdə biznesin alınması üzrə alıcıların təmsil edilməsi;

- beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrində alıcı və satıcıların təmsil edilməsi;

- akkreditivlər və ticarətin maliyyələşdirilməsi üzrə alətlər və sənədləşmə;

- ixrac və idxal nəzarəti;

- Bisneslər üçün istifadəyə hazır müqavilə formalarının hazırlanması və dəyişikliklərin edilməsi;

- Xidmət və alqı satqı, podart müqavilələrinin əsas şərtlərinin hazırlanması;

- məhkəmələrdə təmsilçilik və müştərilərin maraqlarının müdafiəsi;

- etibarnamələrin tərtibi, təsdiqi və tərcüməsi;

- Dövlət orqanları ilə münasibətlər, eləcə də zərurət olarsa müqavilələrin qeydiyyatı və təsdiqi;

-  Beynəlxalq və ya yerli olmasından asılı olmayaraq, müxtəlif sənaye sahələri üzrə çoxdilli müqavilə layihələrinin hazırlanması;

-  Mürəkkəb biznes tələblərinə uyğun olaraq kommersiya yönümlü hüquq həlləri

- Komersiya müqavilələrinə və tələblərinə uyğun olaraq hüquq xidmətlərinin təklifi

 

Biz biznesi istər yerli , istərsə də beynəlxalq səviyyədə satınalmalarda təmsil edir və onun maraqlarının satınalma prosesində tam qorunmasını təmin edirik. Biz həmçinin şirkət daxilində satınalmaların təşkili məqsədilə dəstək göstəririk.

Hüquqi audit: Biz hüquq və şirkətdaxili qaydaların pozulması hallarını, o cümlədən şirkətdaxili saxtakarlıq, mənimsəmə və dələduzluq hallarını  aşkar edirik. Hüquq auditlərinə şirkətin qurumlarının və əməkdaşların şirkətdaxili qaydalara əməl etməsi, bu qaydaların qanunvericiliyə uyğun olub-olmaması və maraqlar toqquşmasından azad olmasının yoxlanılması daxildir.