Bank və Maliyyə
İxtisaslaşmış bank hüququ firması kimi, yerli və beynəlxalq, bank olmayan kredit təşkilatları, sığorta və investisiya şirkətləri daxil olmaqla bank və maliyyə sektorunun iştirakçılarına müxtəlif hüquqi və vergi məsləhətləri veririk.

İxtisaslaşmış bank hüququ firması kimi, yerli və beynəlxalq, bank olmayan kredit təşkilatları, sığorta və investisiya şirkətləri daxil olmaqla bank və maliyyə sektorunun iştirakçılarına müxtəlif hüquqi və vergi məsləhətləri veririk.

 

Bankçılıq və Maliyyə

 

Azərbaycan maliyyə sektoru üstün olaraq banklar tərəfindən tutulub ki, onlar maliyyə gəlirlərinin təxminən 95 faizini təşkil edir. Banklarla yanaşı, kredit və kiçik maliyyə təşkilatları da (bank olmayan kredit təşkilatları daxil olmaqla) Azərbaycanın maliyyə bazarında rol oynayır.

Bank və maliyyə bazarı Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən idarə və nəzarət edilir, belə ki bundan əlavə bu orqan Azərbaycanın pul siyasəti və ödəniş sistemlərini də tənzimləyir. Yalnız 3 il ərzində, daha dəqiqliklə 2016-cı ildən 2019-cu ilə qədər mövcüd olan qısa müddətli Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası maliyyə bazarlarının mərkəzi tənzimləyicisi kimi yaradılmışdır. Bu mərkəzləşdirilmiş tənzimləyici orqanın ləğvindən sonra idarə və nəzarət funksiyası yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankına həvalə edildi.

 

Azərbaycan Bank hüququ

 

Azərbaycanda Maliyyə Bazarlarının tənzimlənməsi

 

Mülki Məcəllədən əlavə, bu sahə əsasən Banklar haqqında Qanun, Bank olmayan Kredit Təşkilatları haqqında Qanun, Azərbaycan Mərkəzi Bankı haqqında Qanun, Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında Qanun, Sığorta haqqında Qanun, Valyutanın Tənzimlənməsi haqqında Qanun, İnvestisiya Fondları haqqında Qanun, İnvestisiya Fəaliyyəti haqqında Qanun, və bu qanunvericilik aktlarına əsaslanan, əsasən Mərkəzi Bank tərəfindən qəbul edilən digər qərarlarla tənzimlənir.

 

“Caspian Legal Center”-də ixtisaslaşmış bank hüququ firması kimi, yerli və beynəlxalq, bank olmayan kredit təşkilatları, sığorta və investisiya şirkətləri daxil olmaqla bank və maliyyə sektorunun iştirakçılarına müxtəlif hüquqi və vergi məsləhətləri veririk.

 

Bank və maliyyə hüquq xidmətləri

 

Bizim bank və maliyyə sahəsi ilə bağlı xidmətlərimizə əsasən daxildir:

 

 • Bank, bank olmayan kredit təşkilatı, investisiya fəaliyyəti və sığorta lisenziyasının alınması üçün məsləhət;
 • Kredit müqavilələrinin hazırlanması və imzalanması zamanı hüquqi təmsilçilik, həmçinin kreditin təminatı üçün məsləhət;
 • Bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin birləşmə və ayrılması, yenidən qurulması, ləğvi;
 • Qiymətli kağızlar barədə müqavilə, onların qeydiyyatı, həmçinin ipoteka müqavilələri;
 • Veksel, çek, stok, istiqraz, bank qarantiyası, kredit məktubu və ümümi capital bazarına dair yerli tələblər barədə məsləhət;
 • Qarşı tərəfin lazımı diqqəti, həmçinin yerli borcalanların;
 • Xarici və beynəlxalq borcverənlərə kredit müqavilələri, kredit rəsmiləşdirilməsi və əlaqəli qiymətli kağızlar müqaviləsi barədə xarici hüquqi məsləhətin verilməsi;
 • Kripto-valyutanın tənzimlənməsi və kripto-valyutadan əldə edilən gəlir üzərində vergiqoymanın təsiri barədə məsləhət;
 • Bankla əlaqəli məhkəmə prosesləri, həmçinin ləğv olunan banklar qarşısında müştərilərin təmsil olunması;

 

Bizim bank və maliyyə hüququ üzrə ixtisaslaşmış, Azərbaycanın əsas bank tənzimləyiciləri ilə birgə təcrübə qazanmış hüquqşünaslarımızın dəstəyi ilə aşağıda sadalanan layihələri tamamlamışıq:

 

 •  Azərbaycanda ilk və yeganə olaraq bankların birləşməsi zamanı (Atabank- CDB Bank birləşməsi), Atabankın səhmdarları təmsil edildi;
 • BƏƏ əsaslı borc şirkəti ilə bağlanan çox milyonluq borc müqaviləsində yerli borc alanlara məsləhətlər verildi;
 • Borclar üzrə pul transferinin tətbiqi və təsirləri barədə yerli borcalan və aidiyyatı şəxslərə məsləhətlər verildi;
 • Xarici borcverən fonda məsləhət verildi və “FINCA Azərbaycan” Bank olmayan kredit təşkilatı ilə çox milyonluq borc müqaviləsi üzrə əlavə hüquqi rəylə təmin edildi;
 • Pakistan Milli Bankının Azərbaycandakı Filialının Azərbaycan bank hüquqi üzrə müxtəlif suallarına hüquqi rəy verildi;
 • İdxal olunan kapital aktivləri barədə BTB Bank-a məsləhət verildi;
 • Çoxsaylı xarici müştərilərə bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının lisenziya kriteriyaları, online bank, elekton pul sisteminin hüquqi status və Azərbaycanda kripto valyutanın tənzimlənməsi barədə məsləhətlər;
 • Bank lisenziyasının ləğvi nəticəsində yaranan 10 milyon Euro dəyərində olan mübahisə zamanı AG Bank qarşısında xarici onlayn ödəniş sistemlərləri ilə məşgul olan şirkətlər təmsil edildi