Avans ödənişlə alınmış malın idxalı müddəti artırıldı
Avans ödənişlə alınmış malın idxalı müddəti artırıldı

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 08.03.2018-ci il tarixində qüvvəyə minmiş 4/1 nömrəli Qərarına əsasən, “Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nda bir sıra dəyişikliklər edilmişdir.

Edilən dəyişikliyə əsasən, Azərbaycan Respublikasına idxal olunan malların və xidmətlərin ödənilməsi üzrə rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən köçürülən, o cümlədən qabaqcadan ödənilən vəsaitlər (avans) üzrə əməliyyatlar aparıldıqdan 270 gün ərzində həmin malların idxal olunmasını təsdiq edən gömrük bəyannaməsi və ya xidmətlərin göstərilməsini təsdiq edən sənəd banka təqdim edilməlidir. Qaydaların ilkin versiyasında isə müvafiq gömrük bəyannaməsi və ya sənədin təqdim edilməsi üçün nəzərdə tutulan müddət qabancadan ödənişin edilməsindən etibarən 180 gün ərzində idi.

Belə ki, dəyişiklik nəticəsində bu müddətin 90 gün ( 3 ay) uzadılması rezident və qeyri-rezidentləri praktiki olaraq qarşılaşdıqları malların və ya xidmətlərin gecikməsi səbəbindən inzibati məsuliyyətə cəlb edilmə riskini azaldır. Məsləhət görülür ki, malların və xidmətlərin satın alınması barədə müqavilə bağlayarkən bu müddət nəzərə alınsın.