Bakü'de Hukuk Bürosu, Avukatlar ve Danışmanlık
Bakü hukuk bürosu, Azerbaycan avukatları, Azerbaycanda hukuk danıışmanlığı ile ilgili sorularınız varsa, Baküde avukat ve hukuk danışmanlığı hizmetlerine ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçe bilirsiniz!

 

 

BAKÜ’DE HUKUK BÜROSU, AVUKATLAR VE DANIŞMANLIK

 

 

Azerbaycanda hukuk danışmanlığı, avukatlar, Baküde hukuk büroları ile ilgili Türk vatandaşları tarafından bize sık sorular verilmektedir. Bu yazıda kısa olaraq bu sorulara cevap vermeyece çalışacağız. Azerbaycan Cumhuriyetinde Kara (Kıta) Avrupası hukuk sistemi, bir diğer adla, Kontinental hukuk sistemi uygulanmaktadır.  Mevzuat, yasama organı tarafından düzenlenir ve yazılı halde toplanmıştır. Mevzuat, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, Medeni Kanunu, Ceza Kanunu, İş Kanunu, diğer kanun ve uluslararası sözleşmelerden oluşmaktadır. Azerbaycan mahkeme sistemi 3 dereceli bir yapılanmaya sahip olmakla, ilk derece mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve temyiz mahkemelerinden oluşmaktadır.

 

Hukuk danışmanlığı hizmetleri avukatlar ve hukukçular tarafından verilmektedir.  Yürürlükte olan mevzuat gereğince, Azerbaycan mahkemelerinde davacı ve sanıkları temsil etme yetkisi Baro üyelerine tanınmıştır.  Azerbaycan Avukatlar Barosunun 1708 üyesi var ve üyelerin büyük çoğunluğu (1338 kişi) başkent Bakü’de hukuk hizmetleri vermektedir. Azerbaycanda, Baküde türk avukatın (Türkiye vatandaşı avukatın) Azerbaycan mahkemelerde iştirakı için Azerbaycan Avukatlar Barosuna üye olması zorunludur. Azerbaycanda hukuki danışmanlık için hukukçuların baro üyesi olması talebi mevcut değildir.

 

Avukatlar tarafından boşanma, nafaka yükümlülükleri, çocukların velayeti,  eşler arasındaki mal rejimleri, evlat edinme, arabuluculuk hizmetleri, sözleşmeden doğan alacaklara, borçların alınmasına ilişkin ve diğer davalar, işçi/işveren arasında ilişkiden doğan davalar, tazminat davaları, ceza hukukuna ilişkin davalar da dahil olmak üzere mahkemede temsilcilik ve danışmanlık hizmetleri sağlanmakta ve mahkemede müşteki ve sanıklar temsil edilmektedir.

 

 

Avukatlar Barosu üyesi olmayan hukuk yüksek lisanslı kişiler- hukukçular tarafından genellikle aşağıdaki hukuk alanlarında danışmanlık hizmetleri verilmektedir:

 

 • Vergi hukuku danışmanlığı;
 • Sözleşmeler hukukuna ilişkin danışmanlık ve sözleşme incelemeleri;
 • Hukuki inceleme ve raporlama ;
 • Göç hukuku, çalışma ve oturma izinlerinin alınması,Azerbaycan vatandaşlığının alınması için başvuru işlemlerinin yapılması, Göç İdaresinde temsilcilik;
 • İş hukuku, işletmede yönetmeliklerin oluşturulması, iş sözleşmesi hazırlama ve fesih işlemleri;
 • Gayrimenkul hukuku;
 • İnşaat hukuku, yapı (inşaat) ruhsatının teminine ilişkin danışmanlık;
 • Ticaret ve Şirketler hukuku, şirketlerin kuruluşu, devralma, yeniden yapılandırma, fesih, iflas;
 • Azerbaycan’da yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi;
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruların yapılması ve danışmanlık;
 • Diğer hukuk danışmanlığı hizmetleri

 

Caspian Legal Center (CLC), Bakü merkezli hukuk, muhasebe ve vergi danışmanlık şirketidir. CLC gerek Azerbaycan vatandaşlarına, gerekse  Türk vatandaşları dahil olmak üzere yabancı gerçek ve tüzel kişilere ticaret, şirketler ve iflas hukuku, enerji hukuku, sözleşmeler hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku, göç hukuku, fikri mülkiyet hukuku, aile ve miras hukuku ve diğer hukuk alanlarında  hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlamaktadır.

 

Hizmetlerimizle ilgili sorularınızı aşağıdaki adres ve iletişim kanalları üzerinden cevaplandırmaktan memnuniyet duyarız:

E-posta: [email protected]

 

Telefon:   +994 50 289 89 73