Arbitraj məhkəmələrinin qərarlarının tanınmasından  hansı hallarda imtina edilə bilər?
Arbitraj məhkəmələrinin qərarlarının tanınmasından  hansı hallarda imtina edilə bilər?

 

            Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu 15 aprel 2019-cu ildə “POSCO DAEWOO” Korporasiyasının şikayəti üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 16 may 2018-ci il tarixli qərardadının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair qərar qəbul etmişdir. Qərar Koreya Kommersiya Arbitraj Şurasının qərarının Azərbaycan Respublikası tərəfindən tanınması barədə ərizəyə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi tərəfindən imtina verilməsi ilə bağlıdır.

            Qərarda Konstitusiya Məhkəməsi göstərmişdir ki, Ali Məhkəmə tərəfindən arbitraj qərarlarının tanınması ilə bağlı ərizələrə baxılarkən, tanınmadan imtina yalnız müvafiq qanunvericilikdə göstərilmiş imtina səbəblərinə əsaslanmalıdır və bu hallar müvafiq sübutlarla təsdiq olunmalıdır.