Yeniliklər
Borc müqavilələrinin hüquqi tənzimlənməsi və qanunvericilik dəyişiklikləri

Borc müqavilələrinin hüquqi tənzimlənməsi və qanunvericilik dəyişiklikləri

 Borc müqavilələrinin hüquqi tənzimlənməsi və qanunvericilik dəyişiklikləri  24 Fevral 2023-cü il tarixində Mülki Məcəlləyə yazılı əqd, borc və kredit müna...

Apr 12, 2023 Caspian Legal Center
ÇİRKLİ PULLARIN YUYULMASI SAHƏSİNDƏ YENİ QANUNVERİCİLİK

ÇİRKLİ PULLARIN YUYULMASI SAHƏSİNDƏ YENİ QANUNVERİCİLİK

 ÇİRKLİ PULLARIN YUYULMASI SAHƏSİNDƏ YENİ QANUNVERİCİLİK Yanvar ayının 31-ində çirkli pulların yuyulması sahəsində bir sıra yeni qanunvericilik aktları qəb...

Feb 10, 2023 Caspian Legal Center
Vergi Məcəlləsinə Son Dəyişikliklər 2023

Vergi Məcəlləsinə Son Dəyişikliklər 2023

 Vergi Məcəlləsinə Son Dəyişikliklər 2023 Vergi məcəlləsinin 13.2.16.14-1-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən, Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərin siyahı...

Jan 23, 2023 Caspian Legal Center
Texnologiyalar parkı güzəştləri genişləndirilmişdir

Texnologiyalar parkı güzəştləri genişləndirilmişdir

  Texnologiyalar parkı rezidentləri üçün əlavə güzəştlər müəyyən edilmişdir   Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, Miqrasiya Məcəlləsi və “Sosial Sı...

Jan 09, 2023 Caspian Legal Center
Dövlət-özəl tərəfdaşlığı haqqında qanun qəbul edilmişdir

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı haqqında qanun qəbul edilmişdir

 Dövlət-özəl tərəfdaşlığı haqqında qanun qəbul edilmişdir 27 dekabr 2022-ci il tarixində dövlət-özəl tərəfdaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanun...

Jan 02, 2023 Caspian Legal Center
İnvestisiya təşviqi sənədi qaydaları yenilənmişdir

İnvestisiya təşviqi sənədi qaydaları yenilənmişdir

 İnvestisiya təşviqi sənədi qaydaları yenilənmişdir Azərbaycanda investisiya təşviqi mexanizminin təkminləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər görülür. Bu ...

Dec 28, 2022 Caspian Legal Center