Azərbaycanda gəlir vergisi (əmək haqqı vergiləri) - CLC
Azərbaycanda işçilərdən tutulan gəlir vergisi və məcburi sosial sığorta ödənişləri

Azərbaycanda əmək haqqı vergiləri (gəlir vergisi)


Azərbaycanda əmək haqqı vergiləri əsasən işçilərin gəlir vergisidir ki, bu da işəgötürən tərəfindən tutulub işçilərin adından ödənilir.


1 yanvar 2019-cu il tarixindən etibarən Azərbaycanda əmək haqqı vergiləri (işçilərdən tutulan gəlir vergisi) böyük dərəcədə ləğv edilmişdir. Hal-hazırda, özəl qeyri-neft sənayesində, əmək haqqı vergisi aylıq əmək haqqına 0% dərəcəsi ilə 8 000 AZN-dək tutulur.

8000 AZN-dən yuxarı olan aylıq əmək haqqı vergi 14% səviyyəsində müəyyən edilmişdir.

Neft və qaz sənayesində Azərbaycanda əmək haqqı vergiləri aylıq 2500 AZN-dək gəlir (əmək haqqı) üçün 14%, 2500 manatdan yuxarı əmək haqqı üçün 25% təşkil edir.

25% sosial sığorta ödəməsinə əlavə olaraq, işsizlikdən sığorta ödənişi də aşağıdakı kimi edilməlidir: işçinin əmək haqqından 0,5%, işəgötürən isə öz vəsaitindən 0,5%.

1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən məcburi tibbi sığorta, maaşın 2% -i (1% işçi, 1% işəgötürən tərəfindən) qədər, 8000 AZN-ə qədər, özəl qeyri-qaz sənayesində bu həddi aşan məbləğə görə 0,5 ödənilir. Dövlət qulluğu və neft-qaz sənayesində bu 2% -dir.

Azərbaycanda əmək haqqı vergiləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər:
Gəlir vergisi: 0% (özəl neft-qaz sənayesində gəlir 8000 manata qədər; 14% (özəl qeyri-neft-qaz sənayesində gəlir 8000 AZN-dən yuxarı); 14% -25% (dövlət xidmət və neft-qaz sənayesi );
Məcburi Sosial Sığortanın ödənişi: 25%
Məcburi işsizlik sığortası: 1%
Məcburi tibbi sığorta: 2% - 1% işçi, 1% işəgötürən tərəfindən (özəl qeyri-neft-qaz sənayesi gəlirləri 8000 manata qədər, əlavə gəlir üçün 0,5%) və 2% (kommunal xidmət və ya neft-qaz sənayesi gəlirləri 8000 AZN-dək, 0.% əlavə gəlir)
Məcburi tibbi sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsi müəyyən edilmiş vaxt cədvəlinə uyğun olaraq il ərzində həyata keçirilməlidir.

Azərbaycanda əmək haqqı vergisi sisteminə əsasən, gəlir vergisi (əmək haqqı vergisi) ilə yanaşı, 25% məcburi sosial sığorta haqqı ödənilir. 200 AZN-dək əmək haqqı üçün işçinin əmək haqqından 3% məcburi sosial sığorta, 22% -i isə işəgötürən (öz vəsaiti hesabına) ödənilir. Maaş ayda 200 manatdan çox olduqda, 10% işçi tərəfindən tutulur və 15% əlavə olaraq işəgötürən tərəfindən ödənilir.

Gəlir vergisindən fərqli olaraq, neft-qaz sənayesində məhsul paylaşma sazişləri altında işləyən əcnəbilər üçün sosial sığorta ödənişi azad edilir. Başqa sözlə, belə xarici işçilərə yalnız gəlir vergisi tutulacaq, heç bir sosial sığorta ödənilmir.

Zəhmət olmasa, Azərbaycanda əmək haqqı vergiləri ilə bağlı suallarınız və ya məsləhət üçün müraciət edin.