Azərbaycan OECD BEPS Layihəsinə Qoşulmuşdur
Azərbaycan OECD BEPS Layihəsinə Qoşulmuşdur

 

Azərbaycan OECD BEPS Layihəsinə Qoşulmuşdur

 

"Vergitutma bazasının aşınması və mənfəətin köçürülməsi (BEPS)” üzrə İnklüziv Çərçivəyə qoşulma ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiq edilmişdir. 

Bununla da, 26 oktyabr 2022-ci il tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikası rəsmi olaraq OECD-G20 BEPS layihəsi üzrə İnklüziv Çərçivəyə assosiativ üzv olaraq qoşulmuşdur.