Kiçik biznes subyektləri audit öhdəliyindən azad edilib
Kiçik biznes subyektləri audit öhdəliyindən azad edilib

Mülki Məcəlləyə edilmiş və 24 may 2019-cu il tarixdən etibarən qüvvəyə minən dəyişikliklərə əsasən illik maliyyə auditi və maliyyə hesabatlarının dərc edilməsi ilə bağlı bir sıra tələblər aradan qaldırılmışdır.

Dəyişikliklərə əsasən, mikro və kiçik biznes subyektləri illik audit öhdəliyindən, həmçinin səhmdar cəmiyyət formasında fəaliyyət göstərdikləri halda isə əlavə tələb kimi müəyyən edilmiş illik maliyyə hesabatlarını dərc etdirmək öhəliyindən azad ediliblər.

Əvvəlki qaydalara əsasən, bütün məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər kənar audit cəlb etməli və bütün səhmdar cəmiyyətlər isə illik maliyyə hesabatlarını dərc etməli idilər.

Xatırladırıq ki, sahibkarlıq subyektlərinin meyarları aşağıdakı kimidir:

Sahibkarlıq subyektlərinin kateqoriyaları 

İşçilərinin orta sayı  

İllik gəlir (İG) 

(1000 AZN) 

Mikro sahibkarlar 

1-10 

İG ≤ 200 

Kiçik sahibkarlar 

11-50 

200 < İG ≤ 3 000 

Orta sahibkarlar 

51-250 

3 000 < İG ≤ 30 000 

 İri sahibkarlar 

251 və daha çox 

30 000 < İG