İşədüzəltmə agentlikləri tərəfindən aylıq məlumatların verilməsi qaydaları
İşədüzəltmə agentlikləri tərəfindən aylıq məlumatların verilməsi qaydaları

13 aprel 2019-cu ildə “İşaxtaran və işsiz şəxslərin işədüzəlməsində vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən iş üçün müraciət edən və işlə təmin olunan şəxslərin sayı haqqında məlumatların təqdim edilməsi qaydası” (bundan sonra: Qaydalar) qüvvəyə minmişdir.

 

Qaydalar əsasən, işədüzəlmədə vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərin iş üçün müraciət edən və işlə təmin olunan şəxslərin sayı barədə məlumatları hər ay üzrə növbəti ayın 5-dən gec olmayaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Məşğulluq Alt Sisteminə ötürməlidirlər. Bu zaman müraciət edən şəxslərə dair fərdi məlumatlar, o cümlədən təhsili və peşəsi (ixtisası) barədə məlumatlar və məşğulluq tarixçəsinə dair məlumatlar ötürülür. Məlumatların təqdim edilmə forması ilə tanış olmaq üçün baxın:

http://www.huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=44784