1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Françayzinq forumu
1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Françayzinq forumu

2 mart 2018-ci ildə Bakıda "Caspian Event Organisers"in təşkilatçılığı ilə 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Françayzinq forumu keçirilmişdir. Forum françayzinq həyata keçirilə biləcək biznes sahiblərinin və françayz almaqda maraqlı şəxslərin bir araya gətirilməsinə yönlənmişdir. Forum françayzinq alanlar, françayzinq verənlər, eləcə də investisiyaçılar üçün uyğun bir platforma yaratmışdır.

Tədbirdə françayzinq ətrafında müzakirələr aparılmış, Azərbaycan Françayzinq Mərkəzi tərəfindən Azərbaycanda françayzinqin inkişafına təkan vermək üçün ideyalar və strategiyalar irəli sürülmüşdür.

"Caspian Legal Center"in partnyoru Cavid Yusifov və hüquq meneceri Orxan Beydiyev Forumda iştirak etmişdir. Orxan Beydiyev "Azərbaycan hüququnda françayzinq" mövzusunda təqdimatla çıxış edərək françayzinqin hüquqi aspektlərinə toxunmuş, françayzinq müqaviləsinin Azərbaycan Qanunvericiliyində tənzimi barədə iştirakçılara məlumat vermişdir.