Ailə Hüququ
Ailə Hüququ

 

 

CLC həm xarici vətəndaşları, həm də yerli vətəndaşları ailə münasibətlərinin hüquqi aspektləri baxımından təmsil edir və məsləhətlər verir. Biz müştərilərimiz nikah və vərəsəliyə dair hüquqlarının Azərbaycan qanunları altında qorunduğuna təminat veririk.

  • nikah müqaviləsi və boşanma
  • ailə münaqişələrində uşaq hüquqları
  • boşanma zamanı əmlakın idarə edilməsi və bölüşdürülməsi
  • boşanmış şəxslərin valideynlik və görüşmə hüquqları
  • Övladın himayəçiliyi və himayəyə verilmə məsələləri
  • ailə hüququna dair işlər barədə xarici məhkəmə qərarlarının tanınması və icrası
  • vərəsəliyə dair konsaltinq və sənədləşmə