Əcnəbilər Azərbaycanda əmlak ala bilərmi ?
Əcnəbilər Azərbaycanda əmlak ala bilərmi?

Əcnəbilər Azərbaycanda əmlak ala bilərmi ? 

 

Əmlakın alınması ilə bağlı son suallardan biri xaricilərin Azərbaycanda əmlak ala bilib-bilməməsidir. Azərbaycan qanunlarına görə əmlak iki yerə bölünür: daşınar əmlak (şəxsi əmlak) və daşınmaz əmlak (daşınmaz əmlak - daşınmaz əmlak).

 

Hər hansı bir əcnəbinin yerli vətəndaş kimi Azərbaycanda fərdi əmlak almaqda bərabər hüquqları vardır. Əcnəbi, torpaq istisna olmaqla, Azərbaycanda daşınmaz əmlak (daşınmaz əmlak) ala bilər. Başqa sözlə, xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olsanız, ev, villa, mənzil və digər əmlak ala bilərsiniz, ancaq torpaq deyil. Buna görə, bir əcnəbi kimi torpaq istisna, yerli vətəndaşlar kimi oxşar hüquqlardan istifadə edirsiniz.

 

Azərbaycanda əmlak almaq adətən aşağıdakı prosesləri əhatə edir:

1. Müvafiq bir əmlak tapmaq, fiziki yoxlama və qiymət və şərtlərlə razılaşma;

2. Notariusda alqı-satqı müqaviləsinin imzalanması (Qeyd: notarius tərəfindən təsdiq edilmiş etibarnamə ilə bunu icra etmək olar, əcnəbi şəxsən fiziki olaraq Azərbaycanda olması zəruri deyil);

3. Notariat müqaviləsi mərhələsi ilə birlikdə əmlak üzərində dövlət reyestrinə müraciət edilir.

4. Mülkiyyət hüququnun qeydiyyat sənədi əldə etmək

 

Azərbaycanda yeni tikilmiş binalarda və tikililərdə mülkiyyət sənədləri (mülkiyyət sənədləri) adətən mövcud olmur və bunun əvəzində alıcı (investor) ilə daxili alqı-satqı müqaviləsi bağlanılır. Bu, müqavilənin təhlili və əməliyyatlar zamanı girov / yük və ya mümkün saxtakarlıqların yoxlanılması üçün hüquqi dəstək tələb olunur. Mümkün problem ondan qaynaqlanır ki, mülkiyyət sənədi olmayan əmlakın qeydiyyata alınmır və buna görə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə daxil olmur. Üçüncü şəxslərin hər hansı bir tələbləri, əmlak üzrə əməliyyatlar, yüklər də eyni səbəbdən qeydə alınmır. Buna görə bunun üçün xüsusi diqqət tələb olunur.

 

Şirkət (hüquqi şəxs) qeydiyyatdan keçirməklə torpaq almaq dolayı yolla mümkün ola bilər. Yenə də bu, əmlak vergiləri (şirkətlərdə daha yüksəkdir) və təhlil edilməli və müəyyən bir vəziyyətdə düzgün planlanmalı olan əmlak riskləri və əlavə risklər gətirir.

 

Vəziyyətdən asılı olaraq əmlak əməliyyatlarında vergi və əlaqədar xərclər var. Düzgün planlaşdırılıb optimallaşdırılsa, bu cür artıq vergi və xərcləri qanuni olaraq azaltmaq mümkündür.

 

Əcnəbi sərbəst şəkildə əmlakı sata bilər və ya sata bilər və əldə etdiyi vəsaiti istənilən yerli şəxs kimi köçürə bilər. Azərbaycan qanunvericiliyi əcnəbi və ya yerli şəxs arasında bu cür hüquqlara münasibətdə ayrı-seçkilik etmir.

 

Ətraflı məlumat və ya suallarınız üçün bizə müraciət edin.