Azərbaycanda gömrük rüsumları azaldıldı
Azərbaycanda gömrük rüsumları azaldıldı

Azərbaycanda gömrük rüsumları azaldıldı

Azərbaycan Respubilkasının Nazirlər Kabinetinin 17 dekabr 2019-cu il tarixli qərarına əsasən, “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük  rüsumlarının  dərəcələri  və  ixrac  gömrük  rüsumlarının dərəcələri”ndə bir sıra dəyişikliklər edilmişdir. Qərar 18 yanvar 2020-ci il tarixində qüvvəyə minəcəkdir.

Aşağıda göstərilən alt yarımmövqelərinə  aid  mallara şamil edilən gömrük  rüsumu 15 faizdən 0 faizə endirilmişdir:

1.  3206.11.000.0  Tərkibində quru maddəyə görə hesablamada 80 kütlə % və ya daha çox titan dioksidi olan titan dioksid əsasında hazırlanan piqmentlər və preparatlar; 

2.  3402.11.900.0  pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş və ya nəzərdə tutulmamış üzvi səthi-aktiv Anionlu (tərkibində 30%-i və ya daha çox, lakin 50 külə %-dən çox olmayan alkil oksid (benzolsulfonat) dinatrium olan sulu məhululu olanlar istisna olmaqla digər katiqoriyalara aid olan);

3.  3901.10.100.0  Plastmassa,  İlkin formalarda xüsusi çəkisi 0,94-dən az olan xətti polietilen; 

4.  3920.43.100.0 tərkibində plastifikatorlar 6 kütlə%-dan az olmayan: qalınlığı 1 mm-dən çox olmayan vinilxlorid polimerlərindən hazırlanmış mallar (plastmassa plitə, təbəqə, plyonka vəs);

5.  4804.51.000.0  Digər kraft-kağız və kraft-karton, 1 m2 kütləsi 150 q-dan çox, lakin 225 q-dan az olan -  ağardılmamış;

6.  5307.10.000.0   Təksaplı tekstil floema liflərindən iplik;

7.  5402.53.000.0   Eşməsi 50 eşmə/m-dən çox olan digər təkqat saplar: Polipropilen;

8.  5402.62.000.0   Digər çoxeşməli (burma) və ya bireşməli saplar: Poliefir.

Yuxarıda qeyd edilən tariflər 2 il müddətinə qüvvədə qalacaqdır.

Aşağıda göstərilən alt  yarımmövqelərinə  aid  malların  “Tarif  dərəcəsi  sütununda “0 (1000 kq 5 ABŞ dolları*)” sözləri “0” rəqəmi ilə əvəz ediləcək. Yəni bu alt qurupa aid olan mallar da 0 dərəcə ilə hesablanacaqdır:

1.  7202.11.200.0   Ferroərintilər:  ferromanqan 5 mm-dən böyük olmayan qranullar formasında və tərkibində 65 kütlə %-dən çox manqan olanlar;

2.  7202.11.800.0   Ferroərintilər:  ferromanqan digər kateqoriyasına aid olanlar;

3.  7202.19.000.0   Ferroərintilər:  ferromanqan digər kateqoriyasına aid olanlar;

4.  7202.21.000.0   Ferrosilisium: tərkibində 55 kütlə %-dən çox silisium olan;

5.  7202.29.100.0   Ferrosilisium:  tərkibində maqneziumun miqdarı 4 kütlə % və ya daha çox, lakin 10 kütlə %-dən çox olmayan;

6.  7202.29.900.0    Ferrosilisium:   digər kateqoriyasına aid olan;

7.  7202.30.000.0    Ferrosilisium:  Ferrosilisiummanqan;

8.  7202.41.100.0    Ferroxrom tərkibində karbonun miqdarı 4 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan;

9.  7202.41.900.0    Ferroxrom tərkibində 6 kütlə %-dən çox karbon olan;

10. 7202.49.100.0   Digər kateqoriyasına aid olan tərkibində 0,05 kütlə %-dən çox karbon olmayan;

11.  7202.49.500.0   Digər kateqoriyasına aid olan tərkibində karbonun miqdarı 0,05 kütlə %-dən çox, lakin 0,5 kütlə %- dən çox olmayan;

12.  7202.49.900.0   Digər kateqoriyasına aid olan tərkibində karbonun miqdarı 0,5 kütlə %-dən çox, lakin 4 kütlə %-dən çox olmayan.

 

Gömrük qanunvericiliyi ilə bağlı suallarınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayın.